Friday, April 15, 2011

Maana ya neno Injili

Maswali haya yanaambatana na Waroma 1 hadi 5,1. Na kipindi kitakachofwata kinazungumuza juu ya Waroma 5,12 hadi 8.
 

Maana ya neno «Injili» ama «Habari njema» ni gani ?

Tafsiri ya neno hili katika kiyunani ni «Habari Njema». Katika inchi ya Wayunani, wakati ushindi ulipatikana vitani, kulikuwa mjumbe aliyetumwa kupeleka habari mujini, na wakati alipokaribia muji alikuwa akisema kwa sauti kubwa eti «evangelion» : maana yake , habari njema- tumepata ushindi vitani ! Injili ni Habari njema ambayo Mungu alituma kutangaza tangu kufa na kufufuka kwake Kristo. Kuhusu yaliyomo, tazama swali linalofwata.
 

Injili inasema nini ?

Katika Biblia, Injili ao Habari Njema inatueleza namna gani Mungu alileta njia ya upatanishi katikati yake na mutu aliyekuwa amepotea. Njia hio ni katika Mwana wake Yesu, aliyekuwa Mungu tangu zamani hadi leo, aliyefanyika mutu na akafa msalabani kwa ajili ya wenye zambi :  «Injili ya Mungu……iliyo katika Mwana wake» (Waroma 1,1,3). Yeye ndiye njia pekee ya kuongoza watu kwa Mungu (Matendo ya mitume 4,12). Mutu hakumtafuta Mungu, ila Habari Njema ni kwamba Mungu alimtafuta mutu mwenye zambi na anamupa wokovu kwa bure. (Angalia Luka 15)

No comments:

Post a Comment