Thursday, April 14, 2011

Baraka ni urithi kutoka kwa Mungu

Jambo lingine ambalo mwanadamu anaweza kurithi kutoka kwa Muumba wake ni baraka za aina mbalimbali. Katika 1Petro 3:8-9 imeandikwa hivi, “Neno la mwisho ni hili; mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wenyenyekevu; watu wasiolipa baya kwa baya, au laumu kwa laumu; bali wenye kubariki; kwa sababu hayo ndiyo mliyoitiwa ili mrithi baraka”.

Wanaoambiwa maneno haya ni watu wa Mungu. Ni wakristo waliookoka. Lakini jambo la kuzingatia hapa ni kuwa, watu hawa wameokolewa na wanatakiwa wawe na mwenendo mwema, ndipo wapate kurithi hizo baraka.

Aina za baraka
Nimesema kuwa mtu anaweza kurithi baraka za aina mbalimbali. Tunapolichunguza neno la Mungu kwa makini tunaweza kuona kwamba, baraka kutoka kwake zimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Yaani baraka za mwilini na baraka za rohoni. Nitafafanua jambo hili baadaye kidogo, lakini kwa sasa hebu tuangalie maana ya baraka.

Maana ya baraka
Kamusi ya Kiswahili sanifu inaeleza kuwa baraka ni mambo mema kwa ujumla. Inatumia maneno kama mafanikio, fanaka, ustawi, neema, heri. Vile vile inaeleza kuwa baraka ni hali ya mtu kuwa na vitu vingi kama vile majumba, fedha, mifugo na kadhalika.

Swali ninalotaka tujiulize hapa ni je, hivi mtu akiwa na vitu vingi katika maisha yake, tunaweza kusema kuwa huyo amebarikiwa? Kwa haraka haraka jibu linaweza kuwa ni ndio. Lakini sivyo ilivyo katika maana ile ambayo binafsi ninamaanisha. Kwahiyo jibu sahihi ni ndiyo na hapana. Nitafafanua.

Unaweza kufanikiwa bila Mungu kuhusika
Baraka ninazotaka kuzungumzia katika makala haya ni zile ambazo Mungu amehusika kikamilifu. Ukweli ni kuwa duniani wapo watu wenye mali au mafanikio katika maisha yao, lakini Mungu hakuhusika katika upatikanaji wake. Pengine msomaji unajiuliza jambo hilo linawezekana vipi?

Hebu fikiria mtu ambaye amefanikisha mambo yake kwa kutimiza masharti aliyopewa na mganga wa kienyeji. Kwa akili ya kibinaadamu, ni rahisi kusema kuwa mtu kama huyo ana mafanikio. Lakini ukweli ni kuwa, nguvu iliyo nyuma ya mafanikio kama haya ni ya kishetani. Hiyo sio aina ya baraka ninayomaanisha katika makala haya.

Juhudi binafsi zinaweza kukufanikisha
Wakati mwingine mtu anaweza kufanikisha mambo yake kwa juhudi zake binafsi, bila kutafuta msaada wa Mungu au kwenda kwa waganga wa kienyeji. Unakuta mtu ni mchapakazi, wala huwa haendi kanisani. Mtu kama huyu anaweza kufanikiwa kimaisha, lakini nguvu ya Mungu inakuwa haipo kabisa katika mafanikio yake.

Ukweli ni kuwa kuna kanuni ambazo Mungu ameziweka kwa wanadamu wote, bila kujali ameokoka au la. Mtu akifuata kanuni hizo, anaweza kufanikiwa kimaisha. Mfano mzuri ni huu wa kufanya kazi kwa bidii.

Kanuni ya kufanya kazi kwa bidii itakufanikisha.
Mtu yeyote akifanya kazi kwa bidii anaweza kufanikiwa. Watu kama Wajapani au Wachina hawamwabudu Mungu muumba wa mbingu na nchi. Lakini watu hawa ni wachapakazi kweli kweli. Na kwa sababu hiyo nchi zao zimeendelea. Ni tajiri pengine kuliko nchi ambazo zina wakristo wengi.

Baraka ninayotaka kuizingumzia katika makala haya ni ile ambayo Mungu amehusika kikamikifu. Ni ile ambayo Yeye ndiye mwanzilishi na mshauri wake mkuu tangu mwanzo mpaka mtu anapojikuta tayari amefanikiwa. Hii ndiyo tutakayoizungumzia kwa kina.

No comments:

Post a Comment